Edan VS Waras


Kutipan wawancara antara
hrd dan pencari kerja..
Pancenorang2 hrd uedaaan
kabeh.. !! hihi..
Sekaliankursus bahasa Jawa
gratis buat yang belum bisa
bahasa jawa
+ Pendidikanmu opo?
– Hukum Pak.
+wah ora bisa ditompo ning
kene.
– Alasanipun Pak?
+Kakehan ngomong mengko,
malah ora kerja.
-tapi kulo mantan diplomat
lho Pak.
+ Tambah ora ketompo?
– Lho kok ngaten pak?
+Mengko gaweyanmu mung
ropat-rapat wae……
· Kowe nduwe omah opo
ora?
– Dereng…..
+Wah kowe ora iso ketompo
nang kene.
– Lho kok ngaten?
+Mengko kowe mesthi
ngajukne utang nang
perusahaan.
-Ah.. mboten kok, sakjanipun
tiyang sepuh kulo niku sampun
sugih.
+ Yo malah ora ketompo.
– Lho kok ngaten?
+Mengko kowe kerjo mung
nggo hiburan, nongkrang
nongkrong ae.
+ Kowe nduwe motor opo ora?
– Mboten.
+ Ora ketompo.
– Lho kok mboten ketompo?
+Mengko kowe mesthi njaluk
bantuan kredit.
-Sakjanipun gadhah, ning
tasih ten kampung, gampil
mangke kulo beto ngriki.
+ Wah malah ra ketompo….
– Lho kok ngoten?
+Tempat parkire wis ra
cukup..
+ Kowe wis lulus sarjana
tenan?
– Sampun Pak….
+Ora ketompo. Kene iki
golek sing SMA ae, luwih
manutan lan ben mbayare
murah.
-Sakjanipun kulo tasih badhe
skripsi.
+ Malah ora ketompo…… .
– Lho kados pundi to?
+Mengko kowe kerjo mung
ngetik skripsi, yen wis lulus
mesti golek kerjo neng
perusahaan liyo.
+ Kowe seneng guyon opo
ora?
-Mboten pak, kulo serius nek
nyambut gawe.
+ Ra ketompo……
– Waa… Kok ngoten?
+Engko konco-koncomu lan
anak buahmu podho stress.
-Sakjane nggih sekedhik-
sekedhik seneng guyon.
+ Malah ora ketompo.
– Lho kok……
+Engko kowe mung email-
emailan sing lucu.
+ Kowe mau mrene numpak
opo?
– Nitih mobil.
+ Kowe ora ketompo.
– Sebabipun?
+Saiki BBM mundhak terus,
mengko kowe njaluk mundhak
bayar terus.
-Woo, kulo wau namung
mbonceng, kok.
+ Tambah ora ketompo.
– Lho, lha kok?
+Mengko mung gawene
mbonceng mobil kantor.
Ngrusuhi!
+ Anakmu akeh opo sithik?
– Kathah, Pak.
+ Kowe ora ketompo.
– Sebabipun?
+Nyambut gawemu ora
jenjem, mung mikir gawe
uanak terus.
-Lha wong namung anak
adopsi, kok.
+ Tambah ora ketompo.
– Lho, lha kok?
+Gawe anak bae aras2en,
opo maneh nyambut gawe.
+ Kowe wis ngerti gaweyanmu
durung?
– Dereng.
+ Kowe ora ketompo.
– Sebabipun?
+ Arep nyambutgawe kok ora
ngerti gaweyane?
-Oo, nek damelan niku mpun
ngertos kok.
+ Tambah ora ketompo.
– Lho, lha kok?
+Kowe rak mung arep
keminter, to?
+ Kowe ngerti kahanan kantor
kene durung?
– Dereng.
+ Kowe ora ketompo.
– Sebabipun?
+ Arep nyambutgawe kok ora
ngerti kantore?
-Wah, nggih sekedhik2 mpun
ngertos kok…
+ Tambah ora ketompo.
– Lho, lha kok?
+Mengko kowe senengane
ngudhal-udhal wewadi kantor,
to?
+ Kowe kerep loro?
– Mboten.
+ Kowe ora ketompo..
– Sebabipun?
+Mesthi kerep mbolos, wong
arang2 gering.
-Wah, sakjanipun nggih
asring.
+ Tambah ora ketompo.
– Lho, lha kok?
+Kantor iki ora nompo
karyawan pileren.
+ Kowe biso main internet?
– mBoten.
+ Kowe ora ketompo.
– Sebabipun?
+Perusahaan ora nompo sing
buta internet.
-Wah, sakjanipun nggih
saged.
+ Tambah ora ketompo.
– Lho, lha kok?
+Mesthi ora bakal nyambut
gawe, kakehan dolanan
internet, to???
+ Kowe waras opo ora?
-Lha, kulo nggih waras to
Pak.
+ Ra ketompo.
– Kenging nopo?
+Mengko kowe mesthi ora
krasan neng kene.
– Nikurumiyin Pak, sakmeniko
sampun rodo edan.
+ Malah ra ketompo.
– Pripun to niki?
+ Mengko aku duwe saingan.
– WAAAAAAAAAAAAAAAA! !!!!
Ket…
+ : org edan
– : org waras

Iklan

Posted on 6 Agustus 2011, in Humor, Kawruh jawa. Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. ijin copas mas bro

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: